top of page

ASSESSMENT

Assessment for utvikling av ledere

skreddersydd lederutvikling 

Lederutvikling tilpasset dine behov og organisasjonens behov

Et godt lederskap er en av de viktigste forutsetningene for positive økonomiske prestasjoner over tid. Ledere som lykkes kjennetegnes ofte av å ha gode evner til å få frem det beste hos medarbeiderne. Oppriktig interesse for mennesker, hyppige tilbakemeldinger, involvering, åpenhet, trygghet, høye krav til innsats, tett og støttende oppfølging med mer er viktige forutsetninger for å skape motivasjon og gode prestasjoner i jobbsammenheng. 

ledermoete.jpg

Det er mulig å trene opp disse ferdighetene, men lederne har ofte ulike behov i sin lederutvikling. Ledersamlinger med felles agenda kan derfor gi liten effekt for den enkelte fordi vi har ulike personligheter, preferanser, holdninger, ferdigheter og kompetanse.

Vår erfaring er at det kan det være til hjelp og styrke i lederskapet å utvikle individuelle, skreddersydde utviklingsplaner for hver enkelt leder med basis i god selvinnsikt. Dette gjøres gjennom et assessment for utviklingsformål som er en prosess der vi tar i bruk ulike verktøy for å få frem den enkeltes leders preferanser, styrker og utviklingsområder.

Elementene i assessment for utviklingsformål er:
 • Dybdeintervju: Dybdeintervjuer à 2 timer pr. kandidat.

 • Referanseintervjuer: 7-9 intervjuer à 30 min. pr. intervju (overordnet, sideordnede, underordnede)

 • Kognitiv evneprøve: Matrigma – generell evnetest.

 • Personlighetstest inkl. test av kontraproduktive sider

  • MAP og MAPX

 • CV kartlegging – vurdering av kompetanse

 • Tilbakemeldingssamtale til kandidat og leder

 • Skriftlig oppsummering til hver kandidat og leder

 • Hjelp til utviklingsplan

PROSESSEN:

Primært er dette en assessment for utviklingsformål. Utover dette får leder en tilbakemelding i form av en «one pager» mht. de vurderinger som er gjort. Leveranser, adferd, potensial, risiko for å slutt og anbefalt neste steg.

Med utgangspunkt i dette prioriteres 3 utviklingsområder med konkrete mål, tiltak og tidsfrister i en utviklingsplan. Utviklingsplanen skal godkjennes av leder, og inngå som en del av bedriftens prestasjonsstyring og utvikling. Olav Haraldseid AS tilbyr også hjelp med coaching av ledere om det skulle komme frem behov hvor dette er formålstjenlig.

assessment prosess ny.png
Verktøyene
 1. Bruk av psykometriske tester – MAP (big 5 test).

Testen måler big 5 personlighet. Den identifiserer potensial og mulige utviklingsområder hos et individ, og kan blant annet brukes til rekruttering og karriereveiledning. Testen predikerer også arbeidsrelatert adferd og egnethet for ulike typer av arbeidsoppgaver – og hva man eventuelt bør jobbe litt med. Testen er basert på femfaktormodellen – den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet. Testen er levert av Assessio Norge AS og tar ca. 30 minutter å fylle ut. Testen er DNV-GL sertifisert.

 1. Bruk av MAPX – Risikoadferd for ledere

MAPX er en rapport som baserer seg på svar på MAP personlighetstest. Rapporten beskriver hvilke risikoadferder en person kan utvise. En slik test gir deg innsikt i hvordan du tenderer til å reagere under press eller når du er stresset på en eller annen måte. Gjennom å vite hvordan man tenderer til å reagere under press kan man gjennom økt selvinnsikt regulere uhensiktsmessig adferd (adferd som gjør at du kan støte mennesker fra deg).

Matrigma
Matrigma utforsker en persons problemløsnings- og resonneringskapasitet og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter, og som spiller en viktig rolle for jobbutførelse. Fordi Matrigma er en ikke-verbal test, påvirkes den ikke av språkkunnskaper eller kulturelle forskjeller. Testen brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden.
Matrigma er DNV-GL sertifisert.

bottom of page