top of page

ENDRINGSLEDELSE

Endringsledelse

Verden endrer seg raskt og færre og færre virksomheter har stabile rammebetingelser. De aller fleste bedrifter må evne å endre seg raskere for å i det hele tatt overleve. Det handler ikke først og fremst om å forstå de nye forretningsmodellene, den nye teknologien eller de stadige endrede rammebetingelsene. Det handler i første rekke om evnen til å få med seg menneskene på reisen.

prestasjonskultur_02.jpg
plan.jpg

Skal man lykkes med endringsprosesser, må man ha en forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse – herunder adferdsendring på individnivå og bygging av kultur. Ledelse, tillitsmannsapparat og medarbeidere må ha et tett samarbeid fra start til mål og prosessen må være godt planlagt og gjennomtenkt. Det finnes ikke én metode som passer til alle selskaper, men noen råd synes å fungere bedre enn andre. Kurset tar for seg gode tips på hvordan man kan få med seg organisasjonen på større endringer.

Målet for dette er kurset er at deltagerne kan:
 • Sikre en solid forankring for endringsbehovet i en organisasjon.

 • Skape trygghet for endring gjennom å involvere hele organisasjonen. 

 • Vite hvordan man går foran med et godt eksempel og står stødig i stormen.

 • Sikre lojalitet hos mellomledere, og unngå at de opptrer som fagforeningsledere.

 • Jobbe med kultur og verdier i endringsprosesser.

 • Være forberedt på og kunne håndtere det uventede.

 • Legge til rette for trening av ny adferd og sikre adferdsendring i praksis

Målgruppe for dette kurset:
 • Kurset egner seg for ledere og mellomledere som står overfor større endringer i sin avdeling eller organisasjon. Det er også velegnet for HR personell eller andre støttefunksjoner som ønsker å støtte endringsprosesser i organisasjonen.

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
 • Spennende artikler og oppdaterte forskningsartikler på endringsledelse og endringsberedskap i organisasjoner og næringsliv.

 • Gode eksempler på beste praksis endringsledelse i næringslivet

Varighet
 • 1-dagskurs

bottom of page