top of page

TEAMUTVIKLING

Teamutvikling

Skal man skape et høyt presterende team, må det først og fremst være en overenstemmelse mellom arbeidskravene som «teamet» skal levere på og individenes ferdigheter totalt sett – men dette er bare starten. Dernest handler teamutvikling om et godt samarbeid og viljen til å gjøre hverandre gode. 

Godt samarbeid dreier seg mye om god kommunikasjon. Man må være flink til å lytte aktivt til sine kolleger og respektere hverandre, stille opp og være støttende om noen ber om hjelp, samt gi kritikk på en konstruktiv måte. Man må kort og godt gjøre hverandre gode.

teamutvikling_01.png

Et høyt presterende team kjennetegnes ellers av:

God samhørighet
At vi trekker i samme retning mot felles mål og strategier. 

Godt sosialt klima
At det er en positiv stemning i teamet preget av stor takhøyde, gjensidig tillit og respekt, trivsel og engasjement. 

God intimitet

At vi kjenner hverandre godt i gruppen slik at vi kan bruke hverandres ulikhet på en best mulig måte i teamet.

Målet for dette er kurset er at deltagerne:
  • Kan sette sammen et team av komplimentere ferdigheter tilpasset fremtidige arbeidskrav i organisasjonen.

  • Evner å skape samhørighet og felles engasjement rundt mål og strategier?

  • Vet hvordan man kan skape et godt sosialt klima, engasjement og trivsel i en gruppe eller et team.

  • Vet hvordan man kan styrke intimitet og et ønske om å spille hverandre gode?

  • Kan skape engasjement rundt et felles verdigrunnlag samt operasjonalisere organisasjonens verdier i arbeidsprosessene og måten man jobber på.

  • Vet hvordan man bli flinkere til å benytte «godfoten» til hver enkelt i teamet.

Målgruppe for dette kurset:
  • Kurset egner seg for ledere som ønsker å styrke samarbeidet i en organisasjon eller avdelingen. Det er også velegnet for HR-personell eller andre støttefunksjoner som ønsker å bidra til styrke team av komplimentere ferdigheter samt forberede samarbeidet i en avdeling eller på tvers av avdelinger.

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
  • Beskrivelse av ulike tester og måleverktøy til hjelp for å sette sammen team av komplimentere ferdigheter – herunder Team Management systems, MBTI, Belbins teamroller mm.

  • Engasjement- og trivselsundersøkelser man kan benytte i egen organisasjon.

Varighet
  • 2-dagerskurs

bottom of page