top of page

STRATEGISK HR

Strategisk HR

Strategisk HR handler om at HR som avdeling har 100% fokus på virksomhetens mål og strategier. De skal sikre at organisasjonen anskaffer, utvikler og anvender menneskelige ressurser på en optimal måte for at virksomheten skal nå sine mål.

I praksis handler det om å ta ut potensiale i mennesker, bygge kompetanse, sikre effektiv organisering, gjennomføre omstillinger, legge til rette for samhandling gjennom effektive prosesser, ta i bruk ny teknologi - for å nevne noe.

I tillegg til dette handler det om å bygge en verdibasert prestasjonskultur. Definere selskapets største talenter og legge gode planer for å få disse inn i selskapets mest forretningskritiske stillinger på sikt. I tillegg til dette legges det til rette for at alle ansatte har klare mål og tiltak for hvordan de skal bli 10% bedre i jobben sin hvert år.
Olav Haraladseid AS kan bistå med å styrke din satsing på strategisk HR i ditt selskap.

001.jpg
bottom of page