top of page

MANGFOLDSLEDELSE

Mangfoldsledelse

Dette kurset kaster lys over hvordan mangfold kan være lønnsomt i praksis for organisasjoner og næringsliv. Den retter seg mot de ledere som ønsker å styrke prestasjoner gjennom et sterkere team av kompletterende ferdigheter.

Mangfold i dette kurset vil fokusere på kjønn, etnisitet og alder, men vil også gå utover dette «tradisjonelle» perspektivet som de fleste bedrifter fokuserer på i dag. Det mest prestasjonsfremmende er kanskje ikke det man kan se, men det som finnes av ulikhet i hodet til hver enkelt i form av kunnskaper, ferdigheter, personlighet og holdninger?

Personligheter

Ordtaket «like barn leker best» har helt sikker relevans med hensyn til valg av egen vennekrets. I jobbsammenheng er det nesten litt motsatt. Innenfor selskaper med høykompetent personell blir mangfold «dynamitten» som styrker prestasjonene gjennom bedre innovasjon og bedre beslutninger. Her må sluttsummen av ulik kompetanse og ferdighet være mest mulig tilpasset selskapets mål og strategier. 

Enhver person har arbeidsoppgaver de foretrekker, trives med og er gode på. Det finnes også arbeidsoppgaver man utsetter i det lengste fordi de krever for mye energi, oppfattes som kjedelige, lite utfordrende eller passer dårlig. De fleste har også gjort den observasjonen at de arbeidsoppgaver vi ikke liker kan andre gå løs på med stor iver og entusiasme. Kunsten er å benytte denne ulikheten på en best mulig måte både for selskapet og individet.

Målet for dette er kurset er at deltagerne kan:
 • Forstå begrepet mangfold i en utvidet kontekst.

 • Vet hvordan mangfold kan være prestasjonsfremmende/lønnsomt.

 • Forstår hvordan man kan gjøre en arbeidsplass mer attraktiv for kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn.

 • Vet hvordan man kan lede etnisk mangfold på en god måte i praksis.

 • Kan sette sammen team av komplimenterende ferdigheter.

 • Vet hvordan man går frem for å rekruttere, utvikle og beholde et mangfold av kritisk kompetanse på ulike områder tilpasset morgendagens behov.

 • Har forståelse for hvordan man kan skape interesse for andre menneskers erfaringer og perspektiver.

 • Vite hvorfor og hvordan annerledeshet kan være en styrke i en organisasjon.

 • Vite hvordan man kan lede mangfold i praksis.

Målgruppe for dette kurset:
 • Kurset egner seg for ledere og mellomledere som ønsker å styrke sin kompetanse på hvordan å lede mangfold i praksis på en god måte. Det er også velegnet for HR personell eller andre støttefunksjoner som ønsker å bidra til styrke sin kunnskap om hvordan sette sammen team eller grupper av komplimentere ferdigheter. 

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
 • Deltagerne fra kurset får boken; Mangfoldskapitalisme samt nyttige artikler og publikasjoner rundt prestasjonsfremmende mangfold som tema.

Varighet
 • 1-dagskurs

Boken_liten.png
bottom of page