top of page

KONKURRANSEKRAFT

Konkurransekraft

Fra tid til annen er det fornuftig å ha en gjennomgang av hele organisasjonen for å se om den er optimalt rustet for å møte morgendagens konkurranse. I en slik gjennomgang er man ute etter å sikre mest mulig effektive arbeidsprosesser, lavest mulig kostnader og høyest mulig kvalitet i arbeidsutførelsen.

I de fleste organisasjoner har man lettere for å legge til nye oppgaver og rekruttere inn nye personer ved ulike behov enn man har for å kutte ut oppgaver som ikke lenger er tilstrekkelig verdiskapende. I kampen mot økte kostnader må man lete etter muligheter for mer effektive arbeidsprosesser samt hindre dobbeltroller og dobbeltarbeid. Man kan også redusere bruk av konsulenter, se etter muligheter for automatisering av arbeidsprosesser og- eller bruk av ny teknologi, «outsourcing» eller «offshoring» av mindre forretningskritiske roller, samt lete etter potensial for «rightsizing».

up.jpg
Olav Haraldseid AS kan gi gode råd med hensyn til Å:
  • Få en god metodikk for å definere kritisk kompetanse for organisasjonen i fremtiden.

  • På en systematisk måte evaluere strategisk viktige oppgaver for selskapet vurdert opp mot kostnadseffektivitet og demonstrert kompetanse i organisasjonen.

  • Definere selskapets behov og potensiale for «rightsizing».

  • Løse overtallighet inklusive kriterier for seleksjon og behandling av mennesker på overtallighetsliste.

  • Med mer.

bottom of page