top of page

PERSONALLEDELSE

Personalledelse

Generelt kan vi si at organisasjonens personalledelse er dens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for produktive formål. De fleste vil være enige i at de menneskelige ressurser er de viktigste av alle ressurser i næringslivet. Det er imidlertid ikke alltid at slike slagord følges opp i praksis gjennom god personalledelse.

Kurset grunnleggende personalledelse tar for seg de viktigste prosessene innenfor personalledelse som rekruttering, opplæring og personalutvikling, prestasjonsstyring og belønning, personaladministrasjon og arbeidsrett samt motivasjon og ledelse.

personal.jpg
Målet for dette er kurset er at deltagerne:
  • Kan utforme og bidra til styrket etterlevelse av en god personalpolitikk i en organisasjon.

  • Kan sikre god kvalitet i rekrutteringsprosesser fra annonse til ansettelse.

  • Kan legge til rette for effektiv og praktisk opplæring på alle nivåer.

  • Kan legge til rette for god personalutvikling, karriereplanlegging og erstatningsplanlegging.

  • Kan vurdere prestasjoner på en mest mulig objektiv måte, og belønne ansatte mest mulig optimalt.

  • Kunne det viktigste og mest grunnleggende innenfor arbeidsrett.

  • Vite hvordan man motiverer ansatte til økt innsats.

Målgruppe for dette kurset:
  • Kurset egner seg for mellomledere og 1. linjeledere samt ansatte innenfor HR-området som ønsker å styrke kompetansen innenfor grunnleggende personalledelse.

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
  • Gode eksempler på medarbeidersamtaler, rekrutteringsprosesser fra ulike selskaper, utviklingsplaner, opplæringssystemer, belønningssystemer med mer.

Varighet
  • 1-dagskurs

bottom of page