top of page

NY SOM LEDER

Ny som leder

Det å være ny som leder kan være en brå overgang for mange. Fra å skape gode resultater på egen hånd til å skape resultater gjennom andres innsats er en helt ny måte å jobbe på. Du har kort tid på «å bevise» som leder, så du må planlegge den første tiden nøye. Hvis ikke man kommer riktig ut fra «hoppkanten» kan det være vanskelig å rette opp inntrykket under «svevet».
 
Effekten av et lederskap kan være forskjellen mellom maksimal og minimal innsats hos de ansatte, og ekstra innsats på egen hånd kan neppe kompensere mangelen på engasjement hos de ansatte. Derfor er det viktig at du vet hva som skal til for å få frem det beste i dine ansatte.

ung_leder.jpg
ny_leder.jpeg

En god leder har en oppriktig interesse av å inspirere andre. Et godt sted å starte er å studere de ansatte behov og ønsker – og ikke ta for gitt at de er det samme som dine egne. Dernest er det mange motiver som også synes å være relativt generiske. Dette kan eksempelvis være ansvar og innflytelse i stillingen, utfordrende og realistiske mål, spennende arbeidsoppgaver, feedback og anerkjennelse som styrker troen på egen kompetanse, et godt arbeidsmiljø med mer.

Målet for dette er kurset er at deltagerne:
 • Vet hvordan de skal håndtere overgangen mellom det å skape resultater på egen hånd til det å skape resultater gjennom andres innsats.

 • Kan planlegge den første tiden som leder for å få en best mulig start - inklusive det å hindre de mest vanlige tabbene som ny i lederrollen.

 • Evner å motivere ansatte til økt innsats.

 • Håndterer balansen mellom det å være hyggelig, medgjørlig, varm og forståelsesfull med det å være stille krav til dyktighet og det å forvente det beste av hver enkelt.

 • Klarer å gi kritikk på en måte som gjør at de ansatte ønsker å forbedre seg.

 • Klarer å forberede og gjennomføre en medarbeidersamtale på en god måte.

 • Takler konflikter på en god måte.

 • Sette opp en god møtestruktur for året og lede møter på en effektiv og god måte.

 • Er dyktigere på å lage handlingsplaner samt organisere ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver i avdelingen.

Målgruppe for dette kurset:
 • Kurset egner seg for nye ledere eller ansatte med et potensial og ønske om å gå inn i en lederrolle.

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
 • Hefte; Slik får du frem det beste i dine ansatte.

 • Eksempler på gode handlingsplaner med ansvarlig, tidsfrist etc.

 • Eksempler på gode medarbeidersamtaler.

 • Eksempler på god møtestruktur og prinsipper for god møteledelse.

Varighet
 • 1-dagskurs

bottom of page