top of page

SALGSLEDELSE

Salgsledelse

Operativ salgsledelse er spennende, krevende og særdeles menneskeintensivt. Som operativ salgs-leder har du en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne.

Mange tror at salgsledelse først og fremst dreier seg om møter, kampanjer, rapporter med mer. Dette er en del av basisen og kan gi kortsiktig gevinst, men vedvarer sjelden da det ofte bærer preg av å bli pålagt selgerne. Selgerne mangler fortsatt eierskap og forankring til hva som skaper godt salg for dem.

paper-boats-on-solid-surface-194094.jpg

Salgslederen må bidra til å tilføre ny kunnskap og kompetanse, slik at selgeren har de nødvendige verktøy, strukturer osv. Dette er også en del av basisen, men medfører som regel heller ikke langsiktig gevinst utover normalen. Det viktigste, og som er helt nødvendig for langsiktige gode resultater, er søkelyset på de menneskelige drivkrefter; verdier/motivasjon, holdninger og overbevisninger - hvorfor vi gjør det vi gjør. Når salgslederen jobber med dette, vil det medføre utvikling og varige resultater.

Målet for dette er kurset er at deltagerne:
 • Kan lære bort gode gode salgsteknikker og metoder.

 • Klarer å skape «passion» for salgsmål.

 • Klarer å skape motivasjon og mening i salgsarbeidet.

 • Klarer å få konkurranseorienterte selgere til å samarbeide om beste praksis.

 • Kan utvikle er god salgsstrategi.

 • Kan utøve operativt og situasjonsbestemt salgsledelse.

Målgruppe for dette kurset:
 • Alle som ønsker å styrke sin kompetanse på salg (ledere og medarbeidere).

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
 • MFK metoden (motiv, fordel og konsekvens)

 • Eksempler på salgutløsende kommunikasjon.

 • Analyser av ulike målgrupper.

 • Eksempler på gode salgsstrategier.

Varighet
 • 1-dagskurs

bottom of page