top of page

SELVUTVIKLING

Selvutvikling

En av de viktigste forutsetninger for personlig utvikling er å se sammenhengen mellom egen innsats og resultater. Dette betyr i praksis at man ser seg selv som ansvarlig for sin egen fremgang i livet. Det viser seg at de som lykkes over tid som oftest har et indrestyrt attribusjonsmønster. Man legger ikke skylden på dårlige prestasjoner utenfor for egen kontroll - som andres feil, uflaks, manglende evner, skjebnestyrt, dårlig støtte fra andre med mer. Et indre styrt tankemønster styrker ikke bare selvtilliten, men også motivasjonen for å utvikle seg. Det er mulig å lykkes – det handler egen vilje og innsats. 

sand-768783.jpg

Kurset tar for seg hvordan man kan utvikle nye og mer utviklende tankemønstre – instruere deg selv til å tenke på annerledes og på mer prestasjonsfremmende måter. Du lærer hvordan du kan føre en mer positiv indre dialog og få et mer positivt syn på deg selv og dine egne muligheter for utvikling. Kurset inkluderer tilbakemelding på MAP personlighetstest som et utgangspunkt for å styrke egen selvinnsikt. Innsikt om seg selv er et nyttig utgangspunkt for selvutvikling.

Målet for dette er kurset er at deltagerne:
 • Styrker selvinnsikten.

 • «Fjerner» selvbegrensende overbevisninger.

 • Lærer seg teknikker for å overvinne frykten for å mislykkes.

 • Lærer hvordan man kan styrke egen selvtillit.

 • Får innsikt i hvordan man setter seg fornuftige mål og gode handlingsplaner.

 • Utvikler holdninger og mindset som samsvarer med prestasjonsutvikling i organisasjoner.

 • Lærer seg å drive selvinstruksjon og selvhjelp til bedre tankemønstre.

 • Blir flinkere til å få mest mulig hjelp av andre.

Målgruppe for dette kurset:
 • Alle som ønsker økt fokus på selvinnsikt og selvutvikling (både ansatte og ledere).

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
 • Deltagerne tar en MAP personlighetstest (big five) i forkant av kurset, og får utdelt en rapport på egen profil.

 • Maler for individuelle utviklingsplaner.

Varighet
 • 1-dagskurs

bottom of page