top of page

KONKURRANSEKRAFT

Konkurransekraft

Fra tid til annen er det fornuftig å ha en gjennomgang av hele organisasjonen for å se om den er optimalt rustet for å møte morgendagens konkurranse. I en slik gjennomgang er man ute etter å sikre mest mulig effektive arbeidsprosesser, lavest mulig kostnader og høyest mulig kvalitet i arbeidsutførelsen.

I de fleste organisasjoner har man lettere for å legge til nye oppgaver og rekruttere inn nye personer ved ulike behov enn man har for å kutte ut oppgaver som ikke lenger er tilstrekkelig verdiskapende. I kampen mot økte kostnader må man lete etter muligheter for mer effektive arbeidsprosesser samt hindre dobbeltroller og dobbeltarbeid. Man kan også redusere bruk av konsulenter, se etter muligheter for automatisering av arbeidsprosesser og- eller bruk av ny teknologi, «outsourcing» eller «offshoring» av mindre forretningskritiske roller, samt lete etter potensial for «rightsizing».

stats1.jpg
Målet for dette er kurset er at deltagerne:
  • Får en god metodikk for å definere kritisk kompetanse for organisasjonen i fremtiden.

  • Klarer på en systematisk måte å evaluere strategisk viktige oppgaver for selskapet vurdert opp mot kostnadseffektivitet og demonstrert kompetanse i organisasjonen.

  • Klarer å definere behovet og potensiale for «rightsizing» i en organisasjon.

  • Tilegner seg en metodikk for å etablere en mer effektiv organisasjon med kompetansekrav tilpasset fremtiden?

  • Kan løse overtallighet inklusive kriterier for seleksjon og behandling av mennesker på overtallighetsliste.

Målgruppe for dette kurset:
  • Kurset egner seg for ledere på høyere nivåer som står overfor reorganisering og omfattende kostnadskutt. Det er også egnet for HR direktører eller CFO-stillinger med prosjektansvar rettet mot å styrke konkurransekraft i organisasjonen.

Verktøy og sluttleveranser man får med seg fra kurset:
  • Matrise for vurdering av strategiske kapabiliteter i en organisasjon eller selskap.

  • Matrise for å vurdere strategisk viktig kompetanse i selskapet målt opp mot demonstrert kompetanse og kostnadseffektivitet.

  • All type av standardbrev i forbindelse med reorganisering og nedbemanning.

Varighet
  • 2-dagerskurs

bottom of page