top of page

VERDIBASERT
PRESTASJONSLEDELSE

Verdibasert prestasjonsledelse

Hvordan skaper man en kultur for gode prestasjoner over tid? Det enkle svarer på dette er at man må være bedre enn konkurrentene til å rekruttere, utvikle, og beholde kompetente og motiverte mennesker i organisasjonen – det er jo menneskene og deres prestasjoner over tid som skaper selskapets resultater. I praksis krever dette innsikt og forståelse for hvordan man ivaretar organisasjonens mål og strategier samtidig som man får frem det beste i individene – at alle i bedriften er motivert for å gå lengst mulig i riktig retning og med rett adferd.

Vi må også være flinke på å utvikle og ta vare på organisasjonens største talenter og over tid matche de med selskapets mest forretningskritiske stillinger. Hvis man ikke tar vare på de beste er det helt sikkert andre som gjør det, konkurrenter inklusive. A-spillere i A-posisjoner er derfor en viktig forutsetning for gode prestasjoner over tid. 

Ellers må man sikre at alle ansatte utvikler seg med et mål om å bli minimum 10% bedre i jobben sin hvert år, blant annet gjennom konkrete individuelle utviklingsplaner fulgt opp av leder.

vekst.jpeg
Som konsulent kan Olav Haraldseid AS hjelpe selskaper med Å:
 • Definere en prestasjon og hvordan man vektlegger leveranser og adferd som grunnelementene i prestasjonen.

 • Måle viktige leveranser som ikke er direkte målbart herunder også måle adferd?

 • Bygge opp en KPI bank og skalaer for å vurdere prestasjoner kvalitativt?

 • Sikre optimal målstyring gjennom balanserte målstyringssystemer og smarte mål?

 • Sikre at hver enkelt ansatt sine mål vil henge sammen med organisasjonens.

 • Belønne prestasjoner på en rettferdig måte og fornuftig måte.

 • Finne en gunstig kompensasjon for hver ansatt og en riktig balanse mellom fastlønn, personalgoder og prestasjonsbasert lønn.

 • Vite hvordan man kan utvikle og ta vare på talenter, samt sikre at man over tid får de beste ansatte inn i de mest forretningskritiske stillingene over tid (A spillere i A posisjoner).

 • Vite hvordan man kan jobbe med etterfølgelsesplanlegging i praksis.

 • Vite hvordan man kan sikre at alle ansatte blir 10% bedre i jobben sin hvert år gjennom konkrete individuelle utviklingsplaner og tett oppfølging.

 • Annet

bottom of page