top of page

11 trekk som avslører en dårlig leder

Feilansettelser kan unngås og lederskapet styrkes gjennom å avdekke avsporingstendenser i personligheten.

Din styrke kan også bli din svakhet. God selvtillit kan bikke over i arroganse, entusiasme kan bli til sinne og frustrasjon og sunn skepsis kan bli til mistenksomhet.


Under vanlige omstendigheter vil som oftest karakteristiske personlighetstrekk være en styrke, men når lederen er trøtt, presset, kjeder seg eller blir distrahert, kan de samme trekkene bli kontraproduktive.


Har du hørt om en økonomidirektør som fikk sparken fordi han eller hun kunne for lite om økonomi? Sannsynligvis ikke. Det er som regel ikke mangel på formell kompetanse som gjør at ledere mislykkes. Derimot hender det svært ofte at ledere kommer til kort som følge av deres kontraproduktive adferdsmønstre som for eksempel arroganse, perfeksjonisme, humørsvingninger med mer.


I dag finnes det ulike verktøy som kartlegger individuelle avsporingstendenser med utgangspunkt i personlighetstrekk knyttet opp mot de 11. personlighetsforstyrrelsene som narsissisme, hysteri, paranoia med mer. Slike tester kan være et godt supplement for å unngå feilansettelser eller som et verktøy for å utvikle ledere gjennom økt selvinnsikt og derigjennom gunstig adferdsregulering.


Uforutsigbar: Humør og energi svinger – adferden blir preget av variasjonen mellom overengasjement og manglende engasjement, godt humør og dårlig humør, latter og raseri med mer.


Mistenksom: Tilbøyelig til å finne «onde» hensikter hos andre – adferden blir preget av spekulasjon i motiver bak handlinger. De er på vakt mot dårlig behandling og er ofte skeptisk til nye ideer.


Unnvikende: Handler om å være svært engstelig for å bli kritisert – adferden blir preget av uvillighet til å forandre på ting, ta sjanser eller rett og slett ta en beslutning. De blir ofte en «flaskehals» i systemet.


Ufølsom: Handler om tendensen til å mangle interesse eller oppmerksomhet for andre følelser og behov. Resultatet av dette er at man trekker seg litt unna andre mennesker og at man undervurderer deres behov – blant annet behovet for trygghet.


Passiv-aggressiv: Handler om tendensen til å ignorere andres oppfatninger og motarbeide mennesker man ikke liker, i det stille. Adferd blir preget av stahet og taktisk motarbeidelse med en egen agenda i fokus.


Arrogant: Handler om tendensen til å overvurdere egen kompetanse og verdi. Adferd blir preget av at de selv sitter med det rette svaret og virker ute av stand til å innrømme egne feil.


Manipulativ: Handler om tendensen til å være sjarmerende, spenningssøkende og risikovillig. Adferd blir preget av «sleipe» teknikker for å oppnå egne fordeler – også bekostning av andre.


Oppmerksomhetssøkende: Handler om tendensen til å være opptatt av å dominere sosiale situasjoner. Adferden blir preget av å stjele oppmerksomhet og i liten grad slippe til andre.


Eksentrisk: Handler om tendensen til å tenke og handle på uvanlige måter. Adferd preges av å gå «motstrøms», ha stor kreativitet med til tider dårlig dømmekraft.


Perfeksjonistisk: Handler om tendensen til å være samvittighetsfull og feilfri. Adferd preget at behov for kontroll – gjerne ved å umyndiggjøre andre.


Uselvstendig: Handler om tendensen til å gjøre alle til lags. Adferd blir preget av å være å være overdrevet hyggelig og medgjørlig på bekostning av egne meninger.


De fleste vil kjenne seg igjen i en eller flere av disse avsporingstendensene. Med økt selvinnsikt kan man regulere kontraproduktiv adferd og derigjennom styrke eget lederskap. I en rekrutteringsprosess kan man unngå at de mest størst potensial for uønsket adferd blir valgt.

Comments


bottom of page