top of page

De ansatte er "humans", ikke "zoomans"

Det er fortsatt mulig å gjennomføre arrangementer for å utvikle og begeistre våre ansatte i krevende tider – og for å bidra til at store deler av næringslivet overlever.Mange selskaper er litt i villrede med hensyn til hva de kan gjøre med planlagte arrangementer. De fleste velger å kansellere, men er det egentlig så lurt – for bedriften, for de ansatte og for samfunnet for øvrig? Hvordan skal det gå med hoteller, restauranter, kulturliv, flybransje, konsulenter og andre deler av næringslivet om alle tenker slik? Det er faktisk fullt mulig å gjennomføre arrangementer og samtidig ivareta kravene til et godt smittevern.


Tvang eller frivillighet?

Enkelte bedrifter har besluttet meget strenge Covid-19-tiltak, og noen har gått så langt som tvang om hjemmekontor og kutt i alle samlinger og sosiale tiltak for ansatte. De som liker løsningen med å jobbe hjemmefra, argumenterer for at dette er en bedre løsning både for arbeidsgiver og arbeidstager – faktisk som en mer permanent løsning også etter pandemien. Andre savner miljøet på arbeidsplassen, menneskene, samarbeidet, skravlingen ved kaffemaskinen og de inspirerende samlingene, og finner hjemmekontor i lengden svært så krevende. Det handler ikke om at de som misliker å jobbe fra hjemmekontor er umoderne og ikke tilpasningsdyktige med hensyn til det noen beskriver som det “nye normale”. Vår personlighet og våre preferanser er avgjørende for hva vi faktisk foretrekker, og det bør arbeidsgiver ta hensyn til. Tvang er som regel en dårlig løsning dersom det går på akkord med egne preferanser. Det blir litt som å tvinge mennesker til å skrive med feil hånd og samtidig påstå at dette er fremtiden. På samme måte bør vi også lytte til de som har preferanse for mer hjemmekontor – det er ikke enten eller, det er både og – men mer basert på medarbeidernes ønsker om det er praktisk mulig.


Det er nå vi trenger arrangementer mest

Det vel få som er i tvil om at ansatte og ledere av og til trenger litt påfyll i form av kompetanse og inspirasjon – og dette er nok spesielt viktig i de tidene vi er inne i akkurat nå. Hvordan klarer vi å utvikle og motivere flest mulig under en Covid-19-pandemi i våre bedrifter? Og hvordan kan vi alle bidra til at kulturlivet, hotellbransjen, flybransjen og store deler av næringslivet overlever?


Bedriftene burde bruke krevende tider til å styrke kompetansen hos de ansatte slik at organisasjonen er i en best mulig forfatning etter “stormen” – og helst i en mye bedre forfatning enn konkurrentene. Vi kan jo ikke bruke Covid-19 som en unnskyldning for å ikke utvikle og inspirere ansatte.


Det er fortsatt mulig å gjennomføre spennende arrangementer med opptil 200 deltagere så lenge de som er fysisk til stede holder 1 meters avstand, at man vasker hendene og holder seg hjemme ved symptomer. Er man flere enn 200, kan man samles i flere rom eller delta digitalt. En hydrid løsning hvor de som prefererer menneskelig kontakt deltar “live” og de som prefererer hjemmekontor deltar på nett er vel en god løsning for de fleste – og den er også praktisk gjennomførbar.


Hybride løsninger

Finansforbundet gjennomfører flere tiltak for å holde kontakt med sine medlemmer gjennom medlemsmøter med ulike temaer gjennom året (de har i snitt 4 medlemsmøter i løpet av et år). – Vårens medlemsmøte var planlagt som et fysisk møte på Lysaker med mål om 100 deltagere. Som alle andre måtte vi ty til digitale Teams og webinar-løsninger den gang. Vi samlet oss derfor på Teams og gjennomførte medlemsmøte med 150 medlemmer med Øystein “Pølsa” Pettersen som trekkplaster. Vårens møte var del 1 av 2 medlemsmøter med Øystein. Vi er i disse dager i gang med planlegging av nytt medlemstreff i oktober hvor vi ser for oss å benytte idrettshallen på kontoret med 60–80 publikummere i god coronaavstand samtidig som vi parallelt streamer via Teams, sier Hans Petter Salvesen, konsernhovedtillitsvalgt i Storebrand.


I disse tider må vi som ledere informere (mer enn normalt) og sikre at alle har de nødvendige og praktiske forutsetningene for å gjøre en best mulig jobb. Vi må også være tettere på de ansatte og sørge for at vi har med oss alle i krevende psykososiale tider – og glem ikke at de fleste av oss er “humans” og ikke “zoomans”. Samlinger kan være en god anledning til å opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø samtidig som man styrker kompetanse i krevende tider. Dette vil gi de beste forutsetninger for at organisasjonen er i best mulig forfatning på den andre siden av krisen.Comments


bottom of page